Administration online

Jag arbetar numer för Front-IT ApS så jag erbjuder fortfarande samma tjänster och många fler via dem istället.

Har du frågor kring hemsidor och möjligheterna på internet. Jag tittar på dina erfarenheter och hur ditt företag arbetar och ger därefter tips och råd på vad du kan ha för nytta av internet.

Administration online
Jag bygger avancerade applikationer på internet. Har du ett administrationssystem, kanske en databas i access för att hantera relationer med kunder eller administrera uppgifter och varor. Då kan jag hjälpa till att få ut den informationen på en hemsida så att fler kan delta i administrationen och därmed fördela arbetet på ett mer effektivt sätt.

Projekthanteringssystem
Alla som jag jobbar med kommer att ha möjlighet att logga in på mitt kundhanteringssystem och följa utvecklingen av de projekt jag arbetar på.